Fonacja, czyli wydawanie glosu

Fonacja, czyli wydawanie głosu. Fala wydychanego powietrza zgęszczonego pod strunami zamienia się przez przejście przez głośnię na falę drgającą. Struny głosowe, które podczas oddychania są odsunięte od siebie, w czasie wydawania głosu schodzą się do linii środkowej, zamykając głośnię. Chrząstki krtaniowe, stawy międzychrząstkowe, a przede wszystkim mięśnie krtaniowe odgrywają przy tym ważną rolę. Do tak ważnej czynności, jaką jest oddychanie wystarcza jeden parzysty mięsień, który podczas wdychania i wydychania powietrza otwiera głośnię, to jest oddala struny głosowe. Mięśniem tym jest mięsień pierścieniowo-nalewkowy tylny (m. cricoryt aenoldeus posterlor seu posticus). Wszystkie inne mięśnie krtaniowe służą do zbliżania strun głosowych, tj. do zwarcia głośni podczas wydawania głosu. Jest to zatem czynność złożona. Wykonują ją mięśnie krtaniowe zespołowo, a nie każdy z osobna. Podczas mówienia i śpiewania długość strun głosowych i ich napięcie ulegają ciągłej zmianie. [patrz też: gabinety embolizacja naczyniakaiczne, choroby niezakaźne, embolizacja naczyniaka ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby niezakaźne embolizacja naczyniaka gabinety stomatologiczne