Cala powierzchnie figury Snygg i Combs nazywaja „polem fenomenologicznym jednostki”

Całą powierzchnię figury Snygg i Combs nazywają „polem fenomenologicznym jednostki”. Inni psychologowie nazywają je „polem osobistym jednostki”, „polem zachowania się”, „polem psychologicznym”, lub „obszarem życiowym”. Wydaje się, że dla codziennego użytku dobrym określeniem byłoby „świat osobisty jednostki”. A więc podsumowując wszystko to, co mówiliśmy o procesie rozwoju, powiemy, że ten chaos wrażeń, którego doświadcza niemowlę, ulega zróżnicowaniu stając się światem osobistym, „strukturą własnego ja” dziecka, składającym się z niego samego („pojęcia własnego ja”), rzeczy, wydarzeń i osób, z którymi jest osobiście związany („ja” postrzeganego) i ze świata tak jak on go widzi (otoczenie postrzeganego). „RZECZYWISTOSĆ” JEST TAKA JAK JĄ PERCYPUJEMY Dyskusję o czynnikach postrzegania rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że dzieci reagują na sytuacje i na ludzi według własnej percepcji i z własnego punktu widzenia, a nie według percepcji do rosłych i z ich punktu widzenia. Według Snygga i Combsa „pole fenomenologiczne”, czyli „świat osobisty jednostki”, jest dla niej samej tożsamy z rzeczywistością. Innymi słowy, wszyscy skłonni jesteśmy reagować na świat według tego, jak go widzimy, a sposób, w jaki go widzimy, jest dla nas „rzeczywistością”, Naszą interpretacją świata kierują nasze podstawowe potrzeby zależnie od tego, jak je odczuwamy. Pomaga to nam wyjaśnić, dlaczego dzieci nieodpowiednich rodziców, o czym pisaliśmy kilka stron wyżej, tak często sprzeciwiają się propozycjom umieszczenia ich przy wartościowych rodzinach. Odczuwają silną potrzebę posiadania kogoś, kto je kocha. Wiedzione tą silną potrzebą przeceniają wszelkie znikome przejawy troskliwości ze strony rodziców. I doprawdy nie powinniśmy odnosić się krytycznie do nich, kiedy wyolbrzymiają tę odrobinę świadczonej im miłości; wszak to jest wszystko, co posiadają. [przypisy: nefrolog, stomatolog poznań, gabinety stomatologiczne ]

Olson przeprowadzil badania majace na celu ustalenie” jak silnie odczuwaja dzieci odebranie im przedmiotów, które uwazaja jako czesc samych siebie

Olson przeprowadził badania mające na celu ustalenie” jak silnie odczuwają dzieci odebranie im przedmiotów, które uważają jako część samych siebie. Olson zlecił grupie dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat, aby (w kwestionariuszu) wskazały to, co im się podoba i to co im się nie podoba, kiedy są u dentysty. Okazało się, że na drugim miejscu wśród tego, co im się podobało, znalazło się: „wstawia mi zęby, które wypadły”. Ta pozycja miała w kwestionariuszu większe powodzenie niż takie pozycje, jak: „przestaje, kiedy mu powiem”, „tłumaczy mi, co będzie robić, i jak to będzie robić”, „rozmawia ze mną o rzeczach, które lubię robić”, i „traktuje mnie w ten sam sposób, jak traktuje dorosłego”. Wiele dzieci może bać się wyrwania zęba nie tylko ze względu na ból towarzyszący temu zabiegowi, ale i dlatego że wyrwanie zęba oznacza utracenie części swego fizycznego ja. Natomiast wstawienie zęba przez dentystę podnosi na duchu. Oczywiście, wstawiony ząb nie ma dla dziecka praktycznej wartości, ale fakt, że się go znów posiada, uwalnia od przykrego uczucia utracenia cząstki samego siebie. Innym z ujęć przydatnym przy wyjaśnianiu zachowania się jako sposobu, w jaki jednostka widzi czy też spostrzega samą siebie i swoje otoczenie, jest koncepcja opracowana przez Donalda Snygga i Arthura W. Combsa. To, jak jednostka widzi samą siebie, Snygg i Combs nazywają jej „pojęciem własnego ja”, a tę część otoczenia, z którą jednostka jest związana lub w którą daje swój wkład, określają jako jej „ja fenomenologiczne”, natomiast dla całej reszty otoczenia (tj. tej jego części, która jest „nie mną samym”) stosują termin „otoczenie fenomenologiczny. W dalszych rozważaniach zamiast posługiwać się terminem „ja fenomenologiczne” będziemy stosować termin „ja spostrzegane”, ponieważ wydaje się on bardziej zrozumiały i nieco mniej techniczny. [więcej w: ortodonta wrocław, Gabinet Stomatologiczny, gabinety stomatologiczne ]