Cala powierzchnie figury Snygg i Combs nazywaja „polem fenomenologicznym jednostki”

Całą powierzchnię figury Snygg i Combs nazywają polem fenomenologicznym jednostki. Inni psychologowie nazywają je polem osobistym jednostki, polem zachowania się, polem psychologicznym, lub obszarem życiowym. Wydaje się, że dla codziennego użytku dobrym określeniem byłoby świat osobisty jednostki. A więc podsumowując wszystko to, co mówiliśmy o procesie rozwoju, powiemy, że ten chaos wrażeń, którego doświadcza niemowlę, ulega zróżnicowaniu stając się światem osobistym, strukturą własnego ja dziecka, składającym się z niego samego (pojęcia własnego ja), rzeczy, wydarzeń i osób, z którymi jest osobiście związany (ja postrzeganego) i ze świata tak jak on go widzi (otoczenie postrzeganego). RZECZYWISTOSĆ JEST TAKA JAK JĄ PERCYPUJEMY Dyskusję o czynnikach postrzegania rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że dzieci reagują na sytuacje i na ludzi według własnej percepcji i z własnego punktu widzenia, a nie według percepcji do rosłych i z ich punktu widzenia. Według Snygga i Combsa pole fenomenologiczne, czyli świat osobisty jednostki, jest dla niej samej tożsamy z rzeczywistością. Innymi słowy, wszyscy skłonni jesteśmy reagować na świat według tego, jak go widzimy, a sposób, w jaki go widzimy, jest dla nas rzeczywistością, Naszą interpretacją świata kierują nasze podstawowe potrzeby zależnie od tego, jak je odczuwamy. Pomaga to nam wyjaśnić, dlaczego dzieci nieodpowiednich rodziców, o czym pisaliśmy kilka stron wyżej, tak często sprzeciwiają się propozycjom umieszczenia ich przy wartościowych rodzinach. Odczuwają silną potrzebę posiadania kogoś, kto je kocha. Wiedzione tą silną potrzebą przeceniają wszelkie znikome przejawy troskliwości ze strony rodziców. I doprawdy nie powinniśmy odnosić się krytycznie do nich, kiedy wyolbrzymiają tę odrobinę świadczonej im miłości; wszak to jest wszystko, co posiadają. [przypisy: choroba uchyłkowa jelit, znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy, cerutin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cerutin cena choroba uchyłkowa jelit znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy