Dusznosc, sinica i objawy ogólnego zakazenia charakteryzuja te powiklania

Duszność, sinica i objawy ogólnego zakażenia charakteryzują te powikłania. Dziś, dzięki penicylinie, możemy zakażenie śródpiersia opanować. Jeśli natomiast penicylina i sulfonamidy podawane w dużych dawkach nie opanują zapalenia śródpiersia, pozostaje otwarcie klatki piersiowej (thoracotornia) z odprowadzeniem ropy na zewnątrz. W takim przypadku rokowanie jest złe. Na ogół jednak więcej niż 950f0 ciał obcych w przełyku da się wydobyć drogą ezofagoskopii, a śmiertelność z powodu powikłań według różnych autorów waha się od 1-7 %. W ezofagoskopii mamy metodę badania, która nam daje możność rozpoznania i wydobycia ciała obcego za pomocą czucia i wzroku. W przypadkach trudnych do wydobycia ciał metalowych, możemy posługiwać się ekranem rentgenowskim dla kontroli. [hasła pokrewne: torbiel bakera objawy, sinulan czy sinupret, tabletki hydrominum ]

Powiązane tematy z artykułem: sinulan czy sinupret tabletki hydrominum torbiel bakera objawy