Globalna dostawa pracowników służby zdrowia ad

Szacuje się, że 57 ubogich krajów boryka się z poważnym kryzysem, ponieważ ma niewystarczające zasoby ludzkie, aby zaspokoić minimalne potrzeby.3 Niedobór ten pogłębia globalna nierównowaga między dostępnością pracowników służby zdrowia a ciężarem choroby. Rysunek pokazuje kraje według zagęszczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych (patrz także interaktywna grafika, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu jako: Rysunek 2 pokazuje, że Afryka Subsaharyjska, o najniższej gęstości lekarzy i pielęgniarek, ma największe obciążenie chorobowe. Problemy te ulegają pogorszeniu w wyniku migracji. Globalny Kodeks Postępowania WHO z 2010 r. W sprawie rekrutacji personelu medycznego w 2010 r. Podkreślił te kwestie, mając na celu uświadomienie bogatszym krajom znaczenia ograniczenia rekrutacji z biedniejszych krajów, w których występują braki pracowników służby zdrowia.11 Jednak szersze środki, w tym zwiększone inwestycje, potrzebne są lepsze szkolenia i lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, aby zaradzić niedoborom w bogatych i biednych krajach.12
Nierównowaga międzynarodowa odzwierciedla się w niesprawiedliwej dystrybucji w prawie wszystkich krajach. Zdalne społeczności wiejskie i ubogie często nie są w stanie przyciągnąć ani zatrzymać pracowników służby zdrowia. Istnieją dowody na to, że na obszarach wiejskich można zatrzymać większą liczbę specjalistów dzięki lepszej polityce w sektorze edukacji (lokalizacja szkół medycznych i pielęgniarskich, polityka przyjęć, stypendia i więzi [wymagające okresu służby na obszarach wiejskich po szkoleniu jest kompletny]) oraz sektora zdrowia (wynagrodzenie za trud, kształcenie dzieci i rozwój kariery zawodowej) 13. Wiele krajów albo nie uznaje potrzeby tych polityk, albo nie jest w stanie ich wdrożyć. W związku z tym praktyczną opcją na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania jest szkolenie pracowników służby zdrowia, pielęgniarzy lub innych pracowników służby zdrowia bez dyplomów medycznych, którzy wykonują wiele zadań zwykle wykonywanych przez lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Na awersie tego zaniedbywania na wsi jest nadmierne miejskie skupisko pracowników służby zdrowia, które może generować inne problemy, takie jak niepotrzebne, marnotrawne i kosztowne procedury medyczne.
Pomimo powszechnego twierdzenia o prawie do zdrowia szacuje się, że co najmniej miliard ludzi nie ma dostępu do wyszkolonego pracownika służby zdrowia. Miliony ludzi działają jako nieopłacani opiekunowie – głównie kobiety, których wkład i prawa człowieka są często ignorowane.
Siły napędzające globalną zmianę
Na całym świecie rośnie popyt i konkurencja dla pracowników służby zdrowia. Powiedzenie brak zdrowia bez siły roboczej 15 jest coraz częściej uznawane za uniwersalną prawdę. Chociaż nie ma zgody na ten temat, niektórzy naukowcy w Stanach Zjednoczonych prognozują niedobór 85 000 lekarzy do 2020 r. I 260 000 pielęgniarek do 2025 r.16. Kraje z szybko rozwijającymi się gospodarkami, takie jak Indie, Chiny, Brazylia i Republika Południowej Afryki, chcą bardziej wyszkoleni pracownicy służby zdrowia, a najważniejsze niedobory pozostają w najbiedniejszych krajach świata.
Co najmniej pięć sił kształtuje globalną podaż i popyt. Pierwszym z nich są główne zmiany – zmiany demograficzne i epidemiologiczne oraz przesunięcia w obciążeniu niepełnosprawnością – które obejmują wiele krajów
[hasła pokrewne: biseptol syrop, aurident, hacjenda police ]

Powiązane tematy z artykułem: aurident biseptol syrop hacjenda police