Inaktywowane Enterovirus 71 Szczepionka u zdrowych dzieci AD 6

Skuteczność szczepionki przeciwko chorobie dłoni, stopy i jamy ustnej związanej z EV71 wynosiła 97,4% (przedział ufności 95% [CI], 92,9 do 99,0) w analizie zamiar-leczenie (tabela 2) i 97,3% (95% CI, 92,6 do 99,0) w analizie zgodnej z protokołem (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Szczepionka nie wykazała skuteczności przeciwko chorobie dłoni, stóp i jamy ustnej spowodowanej wirusem Coxsackie A16 lub innymi enterowirusami (Tabela 2 i Tabela Spośród 155 przypadków choroby dłoni, stóp i jamy ustnej związanej z EV71, 2 przypadki były ciężkie, z których oba wystąpiły w grupie placebo; z uczestników z poważnym przypadkiem zmarło (Tabela Figura 2. Figura 2. Skumulowane zagrożenie rąk, stóp i chorób jamy ustnej wywołane przez Enterovirus 71 (EV71), zgodnie z analizą Intention-to-Treat. Skumulowane zagrożenie związane z chorobą rąk, stóp i jamy ustnej związaną z EV71 zostało oszacowane jako przekształcenie krzywej przeżycia Kaplana-Meiera w okresie ujemnym od momentu otrzymania pierwszej dawki do 11 miesięcy po podaniu dawki początkowej wśród wszystkich uczestników, którzy otrzymała co najmniej jedną dawkę dowolnej szczepionki lub placebo. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Skumulowaną częstość występowania w okresie badania przedstawiono na rycinie 2. Genotypy 87 genomów wirusowych z 155 próbek zidentyfikowano jako C4 za pomocą sekwencjonowania, a reszta pozostała niezidentyfikowana z powodu niepowodzenia rutynowej reakcji RT-PCR w wykryciu całej sekwencji VP1, gen kodujący białko kapsydu, do analizy filogenetycznej (ryc. S3 w dodatkowym dodatku).
W analizie podgrup skuteczność szczepionki przeciwko chorobie rąk, stóp i jamy ustnej związanej z EV71 była podobna u dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy oraz w wieku od 24 do 71 miesięcy (Tabela 2). Wśród uczestników, którzy otrzymali tylko jedną dawkę badanego czynnika (szczepionka lub placebo), 2 pacjentów z chorobą dłoni, stóp i jamy ustnej związanymi z EV71 zostało zidentyfikowanych wśród 498 pacjentów otrzymujących placebo, w porównaniu z nikim spośród 514 biorców szczepionek. Trzech pacjentów z grupy placebo, którzy otrzymali obie dawki (i którzy nie spełniali kryteriów wieku), miało zakaźną chorobę rąk, stóp i jamy ustnej związaną z EV71 w ciągu 56 dni po otrzymaniu pierwszego wstrzyknięcia; ci pacjenci zostali wykluczeni z analiz na protokole (ryc. 2 i ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Ocena przeciwciał
Odpowiedzi przeciwciał mierzono w wstępnie zdefiniowanej podgrupie uczestników. Po wstępnej ocenie poziomu przeciwciał neutralizujących u 57 dzieci w grupie otrzymującej szczepionkę i 65 w grupie placebo, które były pozytywne w kierunku przeciwciał anty-EV71, wyłączono z analizy immunogenności. Wskaźniki seropozytywne dla przeciwciał neutralizujących EV71 w surowicy w dniach 56 i 180 były istotnie wyższe wśród uczestników, którzy otrzymali szczepionkę, niż wśród osób otrzymujących placebo (analizy zamiaru leczenia: 87,6% vs
[podobne: alicja czarodziejka instagram, cerutin cena, specjalizacja zachowawcza testy wiosna 2013 ]

Powiązane tematy z artykułem: alicja czarodziejka instagram cerutin cena specjalizacja zachowawcza testy wiosna 2013