Inaktywowane Enterovirus 71 Szczepionka u zdrowych dzieci AD 8

Nie stwierdzono istotnej różnicy w skuteczności u dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy w porównaniu z 24-71 miesiącem życia. Dzieci, które otrzymały tylko pojedynczą dawkę szczepionki, mogły odnieść korzyść (nie było przypadków choroby dłoni, stopy i jamy ustnej związanej z EV71 w grupie szczepionki w porównaniu z dwoma w grupie placebo), chociaż nie uzyskano istotności statystycznej ze względu na małe rozmiary. liczba przyjmujących jedną dawkę. W grupie otrzymującej szczepionkę nie obserwowano ciężkich przypadków choroby rąk, stóp i jamy ustnej związanych z EV71, podczas gdy dwa ciężkie przypadki, w tym jeden zgon, obserwowano w grupie placebo. W tej próbie nie wykazano skuteczności przeciwko wirusowi Coxsackie A16 lub innym enterowirusom.
W podgrupie immunogennej u wszystkich osób otrzymujących szczepionkę wystąpiły przeciwciała neutralizujące przeciwko EV71. Wskaźniki zmniejszyły się nieznacznie po 6 miesiącach od pierwszego szczepienia (średnie geometryczne miana, 170,6 w dniu 56 i 88,3 w dniu 180 po szczepieniu), chociaż dowody na ochronę pozostawały podczas obu sezonów epidemicznych.
U biorców szczepionki zaobserwowano mniej poważnych zdarzeń niepożądanych niż wśród otrzymujących placebo. Ogólnie rzecz biorąc, działania niepożądane obserwowane w tym badaniu były łagodne. Częstość występowania ogólnoustrojowych działań niepożądanych (zgodnie z zaleceniami) była na ogół podobna w grupach otrzymujących szczepionkę i placebo, z wyjątkiem częstości występowania gorączki, która była nieco wyższa w grupie otrzymującej szczepionkę. Reakcje miejscowe ograniczały się do bólu, zaczerwienienia i obrzęku w miejscu wstrzyknięcia u biorców szczepionek.
Nasz proces ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, obserwacja immunogenności została zatrzymana po 6 miesiącach, co stanowiło tylko środek okresu badania. Dlatego nie uwzględniono możliwości zrozumienia dynamiki przeciwciał neutralizujących. Jednakże, 200 biorców szczepionek włączonych do zakończonego badania fazy 1, jak również uczestnicy włączeni do podgrupy immunogenności w tym badaniu, są obecnie monitorowani pod kątem utrzymywania się przeciwciał podczas przypadków choroby rąk, stóp i jamy ustnej u dzieci poniżej 10 lat wieku są monitorowane. Po drugie, ze względu na ograniczenia związane z projektem podwójnie ślepej próby, nie przeprowadzono szczegółowej charakterystyki odpowiedzi odpornościowej wywołanej prowokacją wirusami wśród zaszczepionych uczestników; ten czynnik został jednak zbadany w fazie 2 na małą skalę.14 Podsumowując, EV71, główny patogen choroby dłoni, stóp i jamy ustnej, można kontrolować za pomocą szczepionki.
[więcej w: nasiadówki z rumianku dziecięcy, program nasiadówki z rumiankuiczny, nasiadówki z rumianku ]

Powiązane tematy z artykułem: biseptol syrop lek cipronex nasiadówki z rumianku