Olson przeprowadzil badania majace na celu ustalenie” jak silnie odczuwaja dzieci odebranie im przedmiotów, które uwazaja jako czesc samych siebie

Olson przeprowadził badania mające na celu ustalenie jak silnie odczuwają dzieci odebranie im przedmiotów, które uważają jako część samych siebie. Olson zlecił grupie dzieci w wieku od ośmiu do dwunastu lat, aby (w kwestionariuszu) wskazały to, co im się podoba i to co im się nie podoba, kiedy są u dentysty. Okazało się, że na drugim miejscu wśród tego, co im się podobało, znalazło się: wstawia mi zęby, które wypadły. Ta pozycja miała w kwestionariuszu większe powodzenie niż takie pozycje, jak: przestaje, kiedy mu powiem, tłumaczy mi, co będzie robić, i jak to będzie robić, rozmawia ze mną o rzeczach, które lubię robić, i traktuje mnie w ten sam sposób, jak traktuje dorosłego. Wiele dzieci może bać się wyrwania zęba nie tylko ze względu na ból towarzyszący temu zabiegowi, ale i dlatego że wyrwanie zęba oznacza utracenie części swego fizycznego ja. Natomiast wstawienie zęba przez dentystę podnosi na duchu. Oczywiście, wstawiony ząb nie ma dla dziecka praktycznej wartości, ale fakt, że się go znów posiada, uwalnia od przykrego uczucia utracenia cząstki samego siebie. Innym z ujęć przydatnym przy wyjaśnianiu zachowania się jako sposobu, w jaki jednostka widzi czy też spostrzega samą siebie i swoje otoczenie, jest koncepcja opracowana przez Donalda Snygga i Arthura W. Combsa. To, jak jednostka widzi samą siebie, Snygg i Combs nazywają jej pojęciem własnego ja, a tę część otoczenia, z którą jednostka jest związana lub w którą daje swój wkład, określają jako jej ja fenomenologiczne, natomiast dla całej reszty otoczenia (tj. tej jego części, która jest nie mną samym) stosują termin otoczenie fenomenologiczny. W dalszych rozważaniach zamiast posługiwać się terminem ja fenomenologiczne będziemy stosować termin ja spostrzegane, ponieważ wydaje się on bardziej zrozumiały i nieco mniej techniczny. [więcej w: sinulan czy sinupret, ezofagoskopia, cerutin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: cerutin cena ezofagoskopia sinulan czy sinupret