PERCEPCJA ZMIENIA SIE Z DOJRZALOSCIA

PERCEPCJA ZMIENIA SIĘ Z DOJRZAŁOŚCIĄ. W miarę jak dzieci dorastają, zmienia się ich percepcja samych siebie i otoczenia. Odpowiednio do tych zachodzących zmian modyfikuje się ich zachowanie. Czasami zmiany nie przebiegają z pożądaną szybkością i wtedy mogą się zdarzyć przypadki nieprzystosowania się. W pierwszym dniu pobytu w przedszkolu Simona była zagubiona i czuła się nieszczęśliwa Wyczekiwała z niecierpliwością chodzenia do przedszkola, jako czegoś bardzo atrakcyjnego, a tymczasem była zagubiona, przygnębiona i wylękniona. Przez kilka pierwszych dni, trzymała się jak najbliżej nauczycielki, odmawiała udziału w zabawach i zajęciach i niemal przez cały czas ssała palec, czego już nie robiła od trzeciego roku życia. Jednakże na początku drugiego tygodnia przyjęła propozycję nauczycielki, aby z innymi dziewczynkami zabawić się w dom i po kilku dniach czuła się w przedszkolu. U równie dobrze jak inne dzieci. Jedna interpretacja zac howania się Simony polegałaby na stwierdzeniu, że początkowo trudno jej było pojąć swą nową rolę, jako uczennicy przedszkola. Trzeba było kilku dni na wytworzenie pojęcia swej roli w nowym otoczeniu i na ustalenie w nim swego miejsca. Trzymała się blisko wychowawczyni, podobnie jak trzymałaby się w pobliżu matki w innej, równie dla niej niewyraźnej sytuacji. [podobne: aurident, sinulan czy sinupret, biseptol syrop ]

Powiązane tematy z artykułem: aurident biseptol syrop sinulan czy sinupret