Postepowanie w zlamaniu z odwiedzeniem

Na zdjęciu przednio- tylnym odłamy tworzą kąt otwarty do środka , a na osiowym – kąt otwarty do tyłu; dołka kości udowej nie widać na zdjęciu przednio- tylnym, ponieważ główka patrzy do tyłu. Złamanie to nie ulega wklinowaniu i jest to postać występująca z reguły u ludzi starszych. Charakterystyczne dla tego złamania jest skrócenie odstępu pomiędzy kolcem biodrowym górnym przednim i kostkami, natomiast odstęp kretarz-kostki nie ulega zmianie; kończyna przybiera ustawienie w skręceniu 40 60° w bok. b) Postępowanie w złamaniu z odwiedzeniem W tym złamaniu zrostna następuje nawet wtedy, gdy nie stosuje się szczególnych zabiegów leczniczych, ponieważ złamanie to jest wklinowane, a powierzchnie złamania stykają się w płaszczyźnie zbliżonej bardzo do poziomej. W razie rozluźnienia się styku odłamów korzystna postać – złamania z odwiedzeniem zmienia się na postać niekorzystną z przywiedzeniem. Jeżeli chodzi o leczenie chorych w starszym Szelki wieku i w złym stanie ogólnym, układamy opatrunek kleinowy na podudzie oraz spodnie gipsowe na szelkach i pozwalamy choremu chodzić, a opatrunek zdejmujemy po 2 miesiącach. [patrz też: gabinety stomatologiczne, hacjenda police, lek cipronex ]

Powiązane tematy z artykułem: gabinety stomatologiczne hacjenda police lek cipronex