przemieszczenia zostaja usuniete po najwiekszym skreceniu do srodka i wydatnym odwiedzeniu uda

Na wyrównanie skrócenia wskazuje to, że obie linie łączące krętarze z kolcami biodrowymi przechodzą w przedłużeniu przez pępek, a inne przemieszczenia zostają usunięte po największym skręceniu do środka i wydatnym odwiedzeniu uda; z tą chwilą wszystko jest gotowe do zdjęć rentgenowskich w obu rzutach. Rozpoczynamy od zdjęcia przednio-tylnego, kierując promień centralny na staw biodrowy, to jest na miejsce wkłucia igły w czasie znieczulenia. Z kolei robimy, zdjęcie osiowe ustawiając aparat po stronie przyśrodkowej stawu kolanowego; kasetę wciskamy jak najgłębiej w okolicę lędźwiową powyżej grzebienia biodrowego, starając się utrzymać równolegle do osi szyjki kości udowej. Zdjęcie to nie zawsze się udaje; jeżeli nie widać zupełnie wyraźnie zarysów główki, należy zdjęcie powtórzyć. [patrz też: aurident, specjalizacja zachowawcza testy wiosna 2013, dermex kutno ]

Powiązane tematy z artykułem: aurident dermex kutno specjalizacja zachowawcza testy wiosna 2013