Systemy opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie ad

Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej w krajach o niskim i średnim dochodzie musi być postrzegane jako długotrwały proces rozwojowy. Ograniczenia i reakcje systemu opieki zdrowotnej
Tabela 1. Tabela 1. Ograniczenia i reakcje systemu opieki zdrowotnej. Ramy kategoryzacji ograniczeń systemów opieki zdrowotnej7 zostały pierwotnie opracowane w 2001 r. Dla Komisji ds. Makroekonomii i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia i od tego czasu są powszechnie stosowane. Ramy te mają tę zaletę, że patrzą na systemy zarówno w poziomie (np. Oceniając każdy poziom w celu określenia wszystkich elementów potrzebnych do skutecznego świadczenia usług), jak i wertykalnie (np. Rozliczając funkcje wsparcia wyższych poziomów w systemie). Tabela wymienia sześć poziomów, które istnieją w każdym systemie opieki zdrowotnej, od poziomu społeczności do poziomu globalnego; główne ograniczenia systemu na każdym poziomie; i główne odpowiedzi na te ograniczenia. Trzy kwestie wyciągnięte z tych odpowiedzi zostały wybrane do szczegółowego rozważenia poniżej.
Te kwestie zostały wybrane z kilku powodów. Obejmują one krytyczne funkcje systemu opieki zdrowotnej (tj. Finansowanie i świadczenie opieki zdrowotnej), zyskują znaczącą pozycję w międzynarodowych debatach na temat wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej i zostały ocenione nieco bardziej rygorystycznie niż inne kwestie.
Ogólne opodatkowanie a ubezpieczenie składkowe
Rysunek 1. Rysunek 1. Źródła finansowania opieki zdrowotnej według dochodów poszczególnych krajów. Dane pochodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia.10
Jak wskazano w tabeli 1, poważnym problemem w krajach o niskim i średnim dochodzie jest brak wsparcia finansowego dla tych, którzy potrzebują opieki zdrowotnej, zniechęcają do korzystania z usług i obciążają budżety domowe. Rysunek pokazuje źródła finansowania opieki zdrowotnej według dochodów z kraju. Średnio prawie 50% finansowania opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach pochodzi z płatności out-of-pocket, w porównaniu z 30% w krajach o średnich dochodach i 14% w krajach o wysokim dochodzie. Kiedy łączone są wydatki z wydatków rządowych, społecznych (publicznych) ubezpieczeń zdrowotnych i prywatnych ubezpieczeń przedpłaconych, tylko 38% finansowania opieki zdrowotnej w krajach o niskich dochodach jest łączone w ramach puli finansowania, co pozwala na dzielenie się kosztami opieki zdrowotnej. w grupach ludności, w porównaniu z około 60% w krajach o średnich dochodach i 80% w krajach o wysokim dochodzie.
Dlatego kluczową kwestią finansowania dla krajów o niskim i średnim dochodzie jest zapewnienie większej ochrony finansowej gospodarstw domowych. Ta część populacji w formalnym sektorze zatrudnienia, w którym można pobierać podatki od wynagrodzeń, może zostać włączona do systemu ubezpieczeń społecznych. Powszechnie przyjmuje się również, że osoby najuboższe wymagają całkowitego subsydiowania kosztów opieki zdrowotnej z tytułu ogólnego opodatkowania, a osoby o niskich dochodach wymagają przynajmniej częściowego subsydiowania. Kluczową kwestią jest to, czy reszta społeczeństwa – osoby spoza oficjalnego sektora gospodarki, ale nie będące najbiedniejszymi – powinna zostać objęta środkami pochodzącymi z powszechnego opodatkowania lub zachęcona do zapisania się na ubezpieczenie składkowe.
Kwestia ta stanowiła rdzeń debat na temat finansowania powszechnego zasięgu w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.11 Na przykład Filipiny i Wietnam starały się rozszerzyć ochronę finansową, zachęcając do dobrowolnego uczestnictwa w programach ubezpieczeń społecznych, podczas gdy inne kraje, takie jak Tajlandia, skorzystały z funduszy z ogólnego opodatkowania, które są przekazywane do ministerstw zdrowia lub lokalnych władz zdrowotnych
[więcej w: nasiadówki z rumiankuia katowice, maść ichtiolowa działanie, nasiadówki z rumianku ]

Powiązane tematy z artykułem: diprophos blokada maść ichtiolowa działanie nasiadówki z rumianku