Tiotropium Respimat Inhaler and Risk of Death in COPD AD 8

W badaniu UPLIFT prawdopodobieństwo zgonu w okresie 4 lat wynosiło 14,4% w grupie leczonej tiotropium i 16,3% w grupie placebo. 4 W badaniu Ku rewolucji w POChP Zdrowie (TORCH) 21 prawdopodobieństwo zgonu podczas 3-letni okres wynosił 16,0% w grupie otrzymującej flutykazon, 13,5% w grupie salmeterolu i 12,6% w grupie, która otrzymywała zarówno flutikazon, jak i salmeterol. W naszym badaniu produkt leczniczy Respimat tiotropium nie był związany z wyższą śmiertelnością niż produkt leczniczy HandiHaler tiotropium u pacjentów z wcześniejszą chorobą serca, w tym stabilnymi zaburzeniami rytmu w punkcie wyjściowym; Respimat nie był również związany z większą częstością występowania arytmii podczas badania. Nasze wyniki są sprzeczne z wynikami niedawnego badania bazy danych, w którym zaobserwowano wyższą śmiertelność przy stosowaniu tiotropium Respimat niż w przypadku HandiHaler.22 Autorzy zauważyli, że pacjenci, którzy otrzymali inhalator Respimat, mieli bardziej ostre POChP i współistniejące schorzenia sercowo-naczyniowe na początku badania niż ci, którzy otrzymywali HandiHaler. urządzenie, prowadzące do potencjalnego zakłócenia przez wskazanie, które może być wyjaśnieniem ich wyników. W naszym badaniu odnotowano mniej śmiertelnych zawałów mięśnia sercowego w grupie HandiHaler niż w obu grupach Respimat. Jednak liczba była niewielka, a częstość występowania była niższa niż w badaniu UPLIFT.20 Ogólnie, nie było znaczących różnic między trzema grupami badawczymi pod względem poważnych zdarzeń niepożądanych oraz niekrytycznych i śmiertelnych poważnych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Nie obserwowano większego działania preparatu Respimat w tiotropium na ryzyko pierwszego zaostrzenia, ryzyko pierwszego ciężkiego (hospitalizowanego) zaostrzenia lub częstości zaostrzenia w porównaniu z HandiHaler. Ogólny wskaźnik zaostrzenia na rok pacjentki (0,59 we wszystkich trzech grupach badanych), który był spowodowany epizodami umiarkowanymi lub ciężkimi, był niższy niż we wcześniejszych badaniach w podobnych populacjach pacjentów (0,69 dla Respimat 5 .g w poprzednim 1-letnim badaniu2) 0,73 dla HandiHaler w UPLIFT) .4 Niższe wskaźniki zaostrzeń zaobserwowano we wszystkich ostatnich badaniach, z wyjątkiem tych, które przeprowadzono u wybranych pacjentów z POChP z częstymi zaostrzeniami. To odkrycie prawdopodobnie odzwierciedla postępującą poprawę w leczeniu tej choroby. Wreszcie, brak różnic w wynikach zaostrzenia między Respimatem 5 .g a HandiHaler jest zgodny z wynikami obserwowanymi dla dwóch preparatów w odniesieniu do śmiertelności, a także z wynikami spirometrycznymi w subpopulacji badania.
Nasze wnioski różnią się od tych z poprzednich metaanaliz i badań obserwacyjnych. Kilka wyjaśnień może wyjaśniać te różnice. Po pierwsze, w kontrolowanych placebo badaniach nad lekami rozszerzającymi oskrzela w POChP, wczesne przerwanie leczenia w grupie placebo może wpływać na wyniki .23 W naszym badaniu częstość przerwania leczenia była podobna w trzech grupach i była niższa w porównaniu z częstością w badaniach UPLIFT i TORCH.
[przypisy: biseptol syrop, łzawiące oko u niemowlaka, cerutin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: biseptol syrop cerutin cena łzawiące oko u niemowlaka