Tiotropium Respimat Inhaler and Risk of Death in COPD AD 9

W badaniach UPLIFT i TORCH większy odsetek pacjentów przerwało leczenie w grupie placebo niż w grupach leczonych aktywnie. Po drugie, poprzednie metaanalizy były post hoc bez hipotezy a priori i dlatego należy je uważać raczej za generującą hipotezę niż ostateczną.24 Badania obserwacyjne mogą być błędne z powodu resztkowego zakłócenia przez wskazanie lub inne nieznane czynniki, które są prawdopodobnie zrównoważone w randomizowanym badaniu klinicznym. próba.25 Chociaż zwiększona ogólnoustrojowa ekspozycja na tiotropium przez Respimat była proponowanym wyjaśnieniem wcześniejszych wyników, badania farmakokinetyczne wykazały podobną ekspozycję na lek, niezależnie od systemu dostarczania.7,8 Nasze badanie ma kilka mocnych stron. Po pierwsze, było to duże badanie z ponad 34 000 pacjento-latami ekspozycji na tiotropium i było zasilane, aby precyzyjnie oszacować wskaźniki zgonów i zaostrzeń. Stawki oceny stanu życiowego były bardzo wysokie, pozwalając na niewielką swobodę w zakresie stronniczości dzięki różnym obserwacjom. Pacjenci, którzy zostali zapisani, byli podobni do tych w poprzednich badaniach Respimat w odniesieniu do ciężkości choroby i terapii w tle.2 Ponadto, zapisaliśmy dużą liczbę pacjentów z historią zaburzeń serca (1825 pacjentów z arytmią serca i 3152 z chorobą niedokrwienną serca choroba wieńcowa lub niewydolność serca). Tiotropium HandiHaler może być związany ze zmniejszoną śmiertelnością, 20,26 w tym wśród pacjentów ze współistniejącymi chorobami serca, co potwierdza wniosek, że preparat Respimat tiotropium nie zwiększa ryzyka zgonu lub zdarzeń niepożądanych dotyczących serca u tych pacjentów.
Nasze badanie ma ograniczenia, w szczególności brak grupy placebo. Nie uwzględniono jednego, ponieważ niepraktyczne byłoby utrzymywanie wysokiego poziomu przylegania i obserwacji bez skutecznej kontroli objawów w tak dużej populacji; zamiast tego używaliśmy kontrolnego HandiHaler tiotropium, co było związane z poprawą przeżycia .4,20,26 Ponadto wykluczaliśmy pacjentów z niestabilnymi schorzeniami sercowo-naczyniowymi (zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 6 miesięcy, hospitalizacja z powodu niewydolności serca klasy III lub IV lub arytmia zagrażająca życiu lub zagrażająca życiu) lub umiarkowane lub ciężkie upośledzenie czynności nerek, dlatego wyników badań nie można rozszerzyć na te populacje.
Podsumowując, wyniki tej wielkoskalowej próby potwierdzają potrzebę zachowania ostrożności przy interpretacji wyników bezpieczeństwa z metaanaliz dotyczących małych zestawów danych i badań obserwacyjnych. Stwierdziliśmy, że tiotropium w dawce 5 .g lub 2,5 .g, dostarczane przez inhalator Respimat, miało profil bezpieczeństwa i skuteczność zaostrzenia podobną do skuteczności tiotropium w dawce 18 .g dostarczonej przez urządzenie HandiHaler.
[przypisy: cerutin cena, choroba uchyłkowa jelit, hacjenda police ]

Powiązane tematy z artykułem: cerutin cena choroba uchyłkowa jelit hacjenda police