Tylko dlatego, ze jest wyzszy, sklonni sa wywierac nan wiekszy nacisk, stawiac wobec niego wieksze wymagania i oczekiwac wiekszego stopnia odpowiedzialnosci

Tylko dlatego, że jest wyższy, skłonni są wywierać nań większy nacisk, stawiać wobec niego większe wymagania i oczekiwać większego stopnia odpowiedzialności. Dick protestuje przeciw temu i odczuwa słusznie, że ludzie zbyt wiele żądają od niego, a jego zachowanie się jest wyrazem uczucia buntu, które przeżywa. Zachowanie Dicka może być również rodzajem ekshibicjonizmu sposobem ściągnięcia na siebie uwagi. Z jednej strony chciałby ujść uwagi innych, chce, aby go zostawiono w spokoju. Z drugiej strony jednak jego niezaspokojona potrzeba miłości i akceptacji skłania go do kierowania na siebie uwagi – tego często spotykanego surogatu miłości. Zapewne, że jego zachowanie się i motywy są ze sobą sprzeczne, ale taka sprzeczność jest charakterystyczna dla dzieci, których zachowanie się sprawia trudności wychowawcze. W kilku ostatnich akapitach wskazaliśmy kilka możliwych przyczyn sprawiających, że Dick właśnie tak się zachowuje, i tłumaczą cych, dlaczego nie dowierza temu, co pani Roth mówi o jego zachowaniu się. Ażeby stwierdzić, która z tych hipotez jest prawdziwa, musielibyśmy oczywiście przeprowadzić kliniczne badania Dicka lub też mieć go przez pewien czas pod opieką jako psychologowie szkolni. ZACHOWANIE SIĘ JEST ZARÓWNO CELOWE, JAK I ZŁOZONE Przypadek Dicka wskazuje jeszcze na dwie właściwości związane z zachowaniem się każde zachowanie się ma jakiś cel i każde jest następstwem wielu przyczyn. Weźmy najpierw pod uwagę właściwość pierwszą. Zachowanie się Dicka nie jest przypadkowe to nie zdarzyło się tak, że jest złym chłopcem. To, że doszedł do takiego zachowania się, jest pewnym sposobem, w jaki stara się walczyć ze swoim niepokojem. [podobne: cerutin cena, znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy, aurident ]

Powiązane tematy z artykułem: aurident cerutin cena znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy