Tylko w wypadku, kiedy mamy okazje zestawic dawna forme zachowania sie z obecnym zachowaniem, mozemy dostrzec wzrost, który nastapil

Tylko w wypadku, kiedy mamy okazję zestawić dawną formę zachowania się z obecnym zachowaniem, możemy dostrzec wzrost, który nastąpił. Niełatwo jest wyrobić sobie szerokie, dynamiczne pojęcie procesu wzrastania. Zamiast dążyć do traktowania wzrastania, jako procesu całościowego i ciągłego, mamy skłonność do wyodrębniania jego pewnych, specjalnych aspektów i kierowania na nie naszej uwagi. Na przykład, zazwyczaj pojmujemy wzrastanie, jako szereg stadiów, kończących się, powiedzmy, w szóstym miesiącu życia, po półtora roku, w wieku trzech, sześciu czy ośmiu lat, czy w jakimś innym momencie czasu. Toteż wydaje się nam, że wzrastanie przebiega raczej w wyraźnie określonych stadiach czy okresach czasu, niż jako ciągle, mniej więcej stopniowe rozwijanie się, czyli tak jak się dokonuje w rzeczywistości. Ponieważ procesy wychowawcze muszą być skoordynowane z procesem wzrostu i rozwoju, a samo uczenie się jest ważnym aspektem tego procesu, n auczyciele powinni zawsze mieć to na uwadze, że wzrastanie i rozwój są raczej procesami ciągłymi niż wyraźnie zarysowanymi stopniami czy też segmentami jakiejś sekwencji serii następujących po sobie stanów, chociażby nawet tak im się wydawało. Dodajmy, że jest sprawą bardzo istotną, aby być czujnym i wrażliwym na wszelkie sygnały czy objawy wzrastania i rozwoju, ponieważ taka czujność jest niezbędną częścią poznawania dzieci. Wzrastaniem i rozwojem dzieci powinniśmy interesować się również, dlatego, że gdy oceniamy uczenie się dzieci (a tym samym oceniamy naszą własną pracę jako nauczycieli), jesteśmy skłonni zwracać uwagę przede wszystkim na stan bieżący. Laurę, na przykład, widzimy jako kogoś, kto osiąga właściwy poziom w humanistycznych i przyrodniczych przedmiotach nauczania, natomiast ma braki w języku angielskim i w czytaniu. [podobne: znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy, lek cipronex, parafia bucz ]

Powiązane tematy z artykułem: lek cipronex parafia bucz znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy