Zdjecia rentgenowskie zrobione w obu rzutach natychmiast po wprowadzeniu drutu kierunkowego

Zdjęcia rentgenowskie zrobione w obu rzutach natychmiast po wprowadzeniu drutu kierunkowego dają nam obraz, jego położenia; za zadawalające polożenie uważamy takie, gdy kierunkowy przebiega na zdjęciu przednio-tylnym o1-3 ID m powyżej środka główki, a na zdjęciu osiowym znajdujemy się w kwadrancie środkowym lub tylnym, ale w żadnym razie nie w przednim. W razie nieosiowego położenia drutu kierunkowego wprowadzamy następny drut i znów kontrolujemy jego położenie za pomocą zdjęć rentgenowskich; próby te powtarzamy tak długo, aż przebieg jednego z wprowadzonych drutów będzie zadowalający. Chcąc określić potrzebną długość gwoździa odmierzamy odległość pomiędzy boczną krawędzią kości udowej -w miejscu wprowadzenia drutu a powierzchnią główki. [patrz też: biseptol syrop, miladent gdańsk, ezofagoskopia ]

Powiązane tematy z artykułem: biseptol syrop ezofagoskopia miladent gdańsk