Zdrowie psychiczne i globalna agenda czesc 4

Podobne modele przenoszenia zadań w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej (np. Korzystanie z pracowników służby zdrowia w innych dziedzinach klinicznych w warunkach o niskich dochodach) okazały się skuteczne, w tym w populacjach uznawanych za szczególnie trudne do leczenia.23,24 Kilka przełomowych badań dostarcza konceptualnego wsparcia dla tego modelu leczenia chorób psychicznych w ograniczonych zasobach, w tym w badaniach oceniających skuteczność psychoterapii interpersonalnej i terapii behawioralnej behawioralnej. 25-29 Podejścia te stanowią niezaprzeczalną obietnicę poszerzenia dostępu do skutecznych metod leczenia, ale ich potencjał do powiększania i dostarczania w sposób trwały pozostaje niesprawdzony i niepewny. Kilka etapów stanowi znaczący postęp w integracji opieki nad zdrowiem psychicznym w podstawowej opiece zdrowotnej w warunkach ograniczonej dostępności zasobów. Wśród nich jest publikacja World Health Report w numerze 2001,30 poświęconego zdrowiu psychicznemu; wprowadzenie w 2002 r. Globalnego Programu Działań na rzecz Zdrowia Psychicznego (mhGAP), wielostronnej inicjatywy prowadzonej przez WHO, obejmującej plan wyposażenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w szkolenie i umiejętności w zakresie opieki nad pacjentami cierpiącymi na chorobę psychiczną31; oraz serię recenzji opublikowanych w 2009 r., w których zawarto zalecenia dotyczące włączania podstawowych i specjalistycznych pracowników służby zdrowia, a także wyszkolonych pracowników służby zdrowia we wspólny model opieki, który obejmował identyfikację przypadku i zarządzanie nim.32,33 W 2010 r. przewodnik interwencyjny mhGAP miał na celu rozwijać zdolności kliniczne w zakresie oceny zdrowia psychicznego i leczenia wśród osób niespecjalistycznych. 34 W 2012 r. WHO opublikowała pakiet szkoleniowy mający na celu uzupełnienie przewodnika, a także zachęcał do testów w terenie.35
Pomimo tych ważnych osiągnięć istnieją niewielkie dane, które umożliwiają ocenę wykonalności i skuteczności przenoszenia zadań na dużą skalę lub ich zastosowania w różnych kontekstach19,36; zestaw zaleceń w mhGAP również oczekuje rygorystycznej empirycznej oceny wdrożenia w krajach o niskim i średnim dochodzie, które mogą informować o przyszłych iteracjach. Dostępne dane są również niewystarczające do oceny i udoskonalenia modeli szkolenia pracowników służby zdrowia w celu zapewnienia skutecznej opieki nad zdrowiem psychicznym.37 Poważne wysiłki mające na celu włączenie lokalnej wiedzy mogą ponadto zapewnić, że wskazówki dotyczące identyfikacji i leczenia przypadków będą udoskonalane i dostosowywane do struktury krajowego systemu opieki zdrowotnej i szczególnych potrzeb jego ludności. Perspektywy psychiatrów kultury, epidemiologów psychiatrycznych i antropologów medycznych na temat biosocjalnej złożoności zaburzeń psychicznych oraz ich prezentacji i przebiegu w konkretnych kontekstach kulturowych i społecznych będą nieocenione w pomaganiu w tworzeniu odpowiednich podejść do nadzoru, oceny diagnostycznej i innowacji terapeutycznych. Chociaż niektóre programy zdrowia psychicznego są godne uwagi ze względu na ich wczesny sukces (w tym w Kenii38 i Egipcie39), inne programy zawiodły w wyniku zniechęcających problemów: wyczerpania lub zmiany personelu z treningiem zdrowia psychicznego, niechęci do opieki nad chorymi psychicznie oraz przerwy w dostawach podstawowych leków psychotropowych.4041
Tworzenie skoncentrowanego i właściwego programu badań
Rysunek 3
[podobne: dermex kutno, lek cipronex, alicja czarodziejka instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: alicja czarodziejka instagram dermex kutno lek cipronex